Thomas Tallis - The Complete Works

Chapelle Du Roi (10 CD): Tallis (Tallys, Talles) Thomas (c. 1505 - 1585)